Muszę napisać opowiadanie na dowolny temat w czasie past simple i continuous tzw. krótka historyjka
remember:
- when and where it took place
- who esle was in it
- what was happening at the start
-what happened next
- what happened in the end
- how you felt in the end
proszę o napisanie , przetłumaczenie tego

1

Odpowiedzi

2009-11-28T15:11:31+01:00
- Kiedy i gdzie miało to miejsce
- Kto jeszcze był w to
- Co się dzieje na początku
-co było dalej
- Co się stało w końcu
- Jak czułeś się w końcu