Wpisz odpowiednie litery oznaczające przyczyny lub skutki kolonizcji greckiej we właściwe rubryki tabeli.
A-groźba głodu
B-zasiedlenie sycylii i powstanie Wielkiej Grecji
C-wzrost liczby mieszkańców Hellady
D-odnalezienie większej ilościcbogactw naturalnych
E-powstanie nowych kolanii
F-rozszerzenie wpływów handlowych Greków
G-brak ziemi uprawnej
H-obawa przed wubuchem bratobójczych walk

3

Odpowiedzi

2009-11-28T14:06:14+01:00
2009-11-28T14:06:44+01:00
2009-11-28T14:07:09+01:00
A-skutek
b-skutek
c-przyczyna
d-skutek
e-skutek
f-przyczyna
g-przyczyna
h-przyczyna