Krótszy bok prostokąta o wymiarach 5cm x 8 cm zwiększamy o x cm, a dłuższy bok zmniejszamy o x cm.
a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta w zależności od długości x ; podaj dziedzinę tej funkcji.
b) Dla jakiej długości x pole otrzymanego prostokąta jest największe? Oblicz to pole.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T16:27:52+01:00
A) f(x)=(5+x)(8-x)
x<≠-5 x>≠8 /// >≠ - nie może być większe równe
<≠ - nie może być mniejsze równe

D=(-5,8)

b) metodą prób i błędów wyszło mi na x=1, ale nie jestem pewien czy to będzie dobry wynik
6 1 6