Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T14:16:10+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/47430-48-wzory_fizyczne tu masz wszystkie wzory:)
2009-11-28T14:32:52+01:00
Ciepło właściwe
c(T)=1/m(dQ/dT) /podzielić kreska ułamkowa )

gdzie:
* c - ciepło właściwe, (J/kg K),
* m - masa substancji,
* Q - ciepło dostarczane do układu,
* T - temperatura.

Ciepło krzepnięcia
ck = Q/m

gdzie;
ck – ciepło krzepnięcia (=ciepłu topnienia) [1J/kg]
m – masa ciała [1kg]
Q – ilość ciepła oddana przez ciało podczas krzepnięcia [1J]Ciepło parowania
cp = Q/m

gdzie;
cp – ciepło parowania (w temperaturze wrzenia) [1J/kg]
m – masa ciała (cieczy) [1kg]
Q – ilość ciepła potrzebna do wyparowania cieczy w temperaturze wrzenia [1J]

Ciepło skraplania
cs = Q/m

gdzie;
cs – ciepło skraplania ( w temperaturze wrzenia) [1J/kg]
m – masa pary [1kg]
Q – ilość ciepła oddana podczas skraplania [1J]

Częstotliwość
f = 1/T

gdzie
f – częstotliwość [1Hz]
T – okres (czas potrzebny do 1 pełnego drgania) [1s]

T = 2p(l/g)1/2 , gdzie g jest wartością przyspieszenia ziemskiego.

Siła F działająca na punkt materialny wyraża się jako:
F=m*g*x/l , x - jest wychyleniem z położenia równowagi.

Siła wyporu

Fw = ρc • g • Vc

gdzie;
Fw – siła wyporu [1N]
ρc – gęstość cieczy [1kg/m³]
g – przyśpieszenie ziemskie [1N/kg]
Vc – objętość wypartej cieczy [1m³]
Fw = Fg
fw – siła wyporu

Opór elektryczny(rezystancja)

R = U/I I = U/R

gdzie;
R – opór elektryczny [1Ω]
U – napięcie [1V]
I – natężenie prądu [1A]
Fg – ciężar wypartej cieczy