Odpowiedzi

2009-11-28T14:13:05+01:00
Smog
a)przyczyny
nadmierne emitowanie spalin do powietrza,
spalanie dużej ilości węgla,
emitowanie do powietrza dymów znad fabryk i
używanie benzyny ołowiowej.
b)skutki
choroby ludzi,
zanieczyszczone powietrze,
"czarna mgła",
c)zapobieganie
zmniejszenie emitowania groźnych gazów do otoczenia,
używanie benzyny bezołowiowej,

efekt cieplarniany
a)wycinanie i wypalanie lasów równikowych,
nadmierne emitowanie do atmosfery gazów cieplarnianych (metan,CO2,para wodna,ozon), spalanie paliw kopalnianych
b)poszerzenie się biomów równikowych(np zanikniecie lasu równikowego wprzy równiku i przemieszczenie się strefy równikowej w str. Europy, przy równiku powstaną sawanny i stepy),
zanikanie biomów okołobiegunowych(tundra i tajga),
powodzie,
topnienie lodowców,
możliwe ale nie potwierdzone ze może powstać epoka lodowcowa,
ocieplenie się klimatu
c)zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza i
niewypalanie lasów równikowych

dziura ozonowa
a)emitowanie do powietrza związków CFC tzw. freonów które ja niszczą
b)większe promieniowanie UV na ziemie,
choroby nowotworowe skory,
c)nieużywanie złych lodówek, mikrofalówek,
nieemitowanie do atmosfery związków z dezodorantów

kwaśne deszcze
a)emitowanie do powietrza tlenków siarki azotu i węgla
b)niszczenie najwyżej położonych łąk i lasów na danym terenie,
degradacja środowiska,
zakwaszanie gleb,
c)zmniejszenie emitowania groźnych tlenków do powietrza,
zakładanie filtrów na kominy fabryk
24 4 24
2009-11-28T14:19:34+01:00
Dziura ozonowa:
Przez freony, powstające w urządzeniach chłodniczych, dezodorantach, a także w czasie wybuchów wulkanów, zmniejsza się grubość warstwy ozonowej, przez co docierają do nas "złe promienie" powodujące np. choroby genetyczne, nowotwory skóry, choroby oczu.
Kwaśne deszcze:
Tlenki siarki i azotu powstające w spalinach samochodowych i zakładach przemysłowych niszczą rośliny i zwierzęta, a także powodują szybszą korozję metali oraz zakwaszenie gleb i wód.
Efekt cieplarniany:
Wzrost ilości CO₂ w przyrodzie powoduje ocieplenie klimatu, topnienie lodowców, powodzie, pustynnienie obszarów, a także anomalia pogodowe.
Smog:
Mieszanina pary, sadzy, pyłów, ropy, tlenków powoduje uszkodzenia układu nerwowego.
7 3 7