Z prostokątnego arkuszu tekstury o wymiarach 20 cm x 30 cm wycięto w rogach kwadraty o boku długości x cm. Następnie po zgięciu powstałych brzegów zbudowano prostopadłościenne (otwarte) pudełko.
a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole powierzchni bocznej pudełka w zależności od długości boku wyciętego kwadratu; podaj dziedzinę tej funkcji.
b) Dla jakiej długości x pole powierzchni bocznej pudełka jest największe z możliwych? Wyznacz to pole.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T15:10:10+01:00
Z prostokątnego arkuszu tekstury o wymiarach 20 cm x 30 cm wycięto w rogach kwadraty o boku długości x cm. Następnie po zgięciu powstałych brzegów zbudowano prostopadłościenne (otwarte) pudełko.
a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole powierzchni bocznej pudełka w zależności od długości boku wyciętego kwadratu; podaj dziedzinę tej funkcji.
b) Dla jakiej długości x pole powierzchni bocznej pudełka jest największe z możliwych? Wyznacz to pole.

chyba tak..