Odpowiedzi

2015-08-19T14:27:10+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Mejoza- jest to proces podziału jądra komórkowego na 4 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne. Przebiega w postaci 2 szybko następujących po sobie podziałów. Pierwszy nazywany jest podziałem redukcyjnym a drugi mejotycznym.
Mejoza zachodzi podczas powstawania komórek rozrodczych  i zarodników. Redukcja garnituru chromosomowego do liczby haploidalnej jest warunkiem utrzymania stałej dla danego gatunku liczby chromosomów w komórkach powstających w wyniku łączenia się komórek jajowych i plemników . Połączenie haploidalnych gamet prowadzi do powstania nowych kombinacji genów pochodzących od ojca i matki, a to zapewnia różnorodność organizmów należących do tego samego gatunku.
Mitoza- jest to podział komórki macierzystej na  dwie identyczne genetyczne komórki potomne. Właściwy  podział komórki poprzedzony jest zawsze podziałem jądra komórkowego. Mitoza  zapewnia przekazywanie identycznej informacji genetycznej komórkom potomnym. Bezpłciowe rozmnażanie się organizmów wielokomórkowych przebiega dzięki podziałom mitotycznym, a w jego wyniku powstają organizmy identyczne genetyczne. Potomstwo takie nazywamy klonem.
22 4 22
2015-08-19T19:25:13+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
MITOZA- jest podziałem komórki w wyniku którego powstają dwie identyczne komórki potomne. Proces ten składa się z kariokinezy (podziału jądra) oraz cytokinezy (podziału cytoplazmy). Cytokineza następuje zawsze po kariokinezie. Proces ten zapoczątkowany jest przez wytworzenie pierścienia kurczliwego w anafazie lub telofazie kariokinezy. Obkurczanie się pierścienia doprowadza do powstania bruzdy podziałowej, która rozdzieli cytoplazmę. Sam proces podziału jądra polega na kondensacji chromatyny, wytworzeniu chromosomów mitotycznych, rozdzieleniu chromosomów na chromatydy i przemieszczeniu ich do biegunów. Zmiany prowadzące do rozdzielenia jądra na dwa jądra potomne opisywane są w czterech fazach (profaza, metafaza, anafaza, telofaza). Powstałe komórki zawierają taki sam materiał genetyczny. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych (u roślin również w komórkach generatywnych). Podział ten nie prowadzi do zmienności.

MEJOZA - w przypadku tego podziału chromosomy homologiczne wymieniają między sobą fragmenty DNA. Jest to zjawisko crossing-over. Rekombinacja genetyczna (wewnątrzchromosomowa - crossing-over i zwenątrzchromosomowa - segregacja genów) prowadzi do zmienności organizmów. W czasie mejozy następuje też redukcja liczby chromosomów z diploidalnej do haploidalnej. Mejoza składa się z dwóch podziałów nazywanych MEJOZA I (podział redukcyjny) i MEJOZA II (podział wyrównawczy). Mejoza zachodzi u zwierząt i ludzi w komórkach generatywnych (u roślin w niektórych komórkach somatycznych). Wynikiem podziału są 4 haploidalne komórki potomne.
8 2 8