Odpowiedzi

2009-11-28T14:26:19+01:00
Szczególnie silnie niszcząco działa na bakterie beztlenowe (anaeroby). Niszczące działanie na bakterie ma tlen in statu nascendi (tzn. rodniki tlenowe posiadające jeden niesparowany elektron walencyjny), który wytwarza się na powierzchni skóry.
Duże lokalne stężenie rodników tlenowych ma niszczące działanie na większość mikroorganizmów.

Następująca podczas odkażania gwałtowna reakcja niszcząca bakterie niszczy także komórki krwi wypływającej z rany, a także część komórek ciała odsłoniętych przez uszkodzenie skóry. Skutkiem tego jest odczuwane pieczenie w odkażanej okolicy ciała oraz widoczna charakterystyczna piana wywołana wydzielaniem się gazowego tlenu.
2009-11-28T14:44:54+01:00
Woda utleniona ma właściwości dezynfekujące, bo zawiera nadtlenek wodoru (H2O2) , który ma właściwości odkażające. Niszczące działanie na bakterie ma również tlen. Co wynika z równania:
H2O2-> H2O + O
2009-11-28T14:45:16+01:00
Preparat wykazuje wysoką aktywność przeciw tlenowym i beztlenowym bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym oraz grzybom. Inaktywuje szereg wirusów . Preparat wykazuje przedłużone działanie (do około 3 godzin), niszcząc drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach skóry, uwalniające się do rękawiczek podczas operacji chirurgicznych.