Witam prosiłbym o przetłumacz instrukcji do gry left 4 dead 2 próbowałem przez translatory ale nic nie rozumiałem


INSTRUCTIONS :
==============1 » EXTRACT Left 4 Dead 2.7z IN THE MAIN FOLDER

2 » MOVE THE EXTRACTED FOLDER TO THE DESKTOP

3 » GO TO THE NEXT PATH INSIDE THE EXTRACTED FOLDER :

left4dead2/sound/

AND RUN Globe Converter.exe

- it will take close 10 minutes and in the end
of the work the conv.exe will disappear
and some music will play in your default player


4 » GO TO THE FRONT OF THE FILE AND RUN THE launcher.exe

- BEFORE DOING ANYTHING INSIDE THE LAUNCHER READ THE
BELOW APPROPRIATE CHOICES IN THE LAUNCHER


APPROPRIATE CHOICES IN THE LAUNCHER :
====================================

L4D2 Diamond Launcher SPECIFICATIONS TO HELP MAKING THE
CORRECT CHOICES TO PLAY THE GAME :


SINGLE PLAYER MODE : 1ST SELECTOR ON THE RIGHT MOVE FROM 2ND TO 1ST LINE
2ND SELECTOR ON THE LEFT IS THE GENERAL MISSION
AND 1ST LINE , 1ST MISSION , 2ND LINE , 2ND MISSION
AND SO ON ...
2ND SELECTOR ON THE RIGHT THE MISSION AREA
EXAMPLE : WHEN YOU CLICK IN THE SELECTOR FOR THE 1ST MISSION
YOU HAVE 4 LINES , THE 1ST IS THE 1ST AREA AND SO ON AND
LIKE THIS IN ALL THE 5 MISSIONS AND SOME MISSIONS CAN HAVE MORE
THAN 4 AREAS

WHEN THE MISSION AND AREA ARE SELECTED JUST CLICK
IN THE MIDDLE BUTTON IN THE BOTTOM OF THE PAGE

PLAY THE GAME !!!


NOTE : SAVES NOT POSSIBLE BUT YOU CAN PLAY ALL THE MISSIONS
ONE BY ONE SELECTING ONE AT THE TIME , OF COURSE YOU
CAN MAKE PAUSES IN THE MIDDLE OF THE MISSIONS BEFORE
YOU FINISH A AREA OF A MISSION BUT NEVER SAVES DURING
THE GAMEPLAY .

2

Odpowiedzi

2009-11-28T14:34:14+01:00
1 »EXTRACT Left 4 Dead 2.7z w folderze głównym

2 »MOVE wyciągany teczka na pulpit

3 »przejdź do następnego PATH INSIDE wyciągany teczka:

left4dead2/sound /

I RUN Globe Converter.exe

- Zajmie blisko 10 minut i na koniec
pracy conv.exe zniknie
i trochę muzyki zagra w domyślny odtwarzacz


4 »Idź do przodu i uruchom plik Launcher.exe

- Zanim cokolwiek INSIDE LAUNCHER READ
PONIŻEJ odpowiednich wyborów w LAUNCHER


Odpowiednich wyborów w Launcher:
====================================

L4D2 Diamond Launcher specyfikacje pomoc w składaniu
PRAWIDŁOWEGO wyborów PLAY
GRY:


Single player MODE: 1ST WYBÓR NA ruch w prawo od 2 do 1 linia
2ND WYBÓR po lewej stronie jest ZADANIA OGÓLNE
I 1ST LINE MISJA 1ST, 2ND LINE, 2ND MISJA
I tak dalej ...
2ND WYBÓR NA PRAWO terenie misji
PRZYKŁAD: Kliknięcie Selektor 1ST MISJA
Masz 4 linie, 1ST is the 1st POWIERZCHNIA I tak dalej i
Tak w ALL 5 misyjne oraz PODRÓŻE może mieć więcej
Niż 4 OBSZARY

KIEDY MISJA I OBSZAR WYBRANE Just Click
W środkowy przycisk w dolnej części strony

PLAY THE GAME!


UWAGA: Zapisuje to niemożliwe BUT YOU CAN PLAY wszystkich misji
One by One wybierając jedną w czasie, of course you
CAN MAKE przerw w BLISKI misji PRZED
Skończysz PRZESTRZEŃ MISJA BUT NEVER SAVES PODCZAS
Gameplay.
2009-11-28T16:49:54+01:00
Instrukcja: ============== 1 » Urywek wyszedł 4 Zmarły 2.7z na ogół Folder 2 » Ruch wydobyty Folder do Blatu 3 » iść do Następnej Drogi wewnątrz wydobytego Folderu: lewa strona 4 zmarły 2 / sound/ AND RUN Globe Converter.exe - to weźmie blisko 10 minut i w końcu z pracy conv.exe zniknie i jakaś muzyka zagra w twoim graczu domyślnym 4 » iść do przodu z Pliku i przebiegać launcher.exe - BEFORE DOING ANYTHING INSIDE THE LAUNCHER READ THE BELOW APPROPRIATE CHOICES IN THE LAUNCHER APPROPRIATE CHOICES IN THE LAUNCHER: ==================================== L 4 D 2 brylantowa Wyrzutnia Specyfikacje do Pomocy robiąc Właściwe Wybory na Grę Gra: STANU WOLNEGO GRACZ TRYB: 1 SELEKCJONER ST NA PRAWO PRZEJŚĆ 2 ND ABY 1 LINIA ST 2 SELEKCJONER ND PO LEWEJ POWSZECHNA MISJA JEST I 1 LINIA ST, 1 MISJA ST, 2 LINIA ND, 2 MISJA ND I TAK DALEJ... 2 SELEKCJONER ND NA PRAWO REJONOWY PRZYKŁAD MISYJNY: GDY KLIKASZ W SELEKCJONERZE FOR 1 MISJA ST MASZ 4 LINIE, 1 ST JEST 1 OBSZAR ST I TAK DALEJ I JAK TO WE WSZYSTKIM 5 MISJI I JAKIEŚ MISJE MOGĄ MIEĆ WIĘCEJ NIŻ 4 OBSZARY GDY MISJA I OBSZAR BĘDĄ WYBRANYM SPRAWIEDLIWYM KLIKNIĘCIEM W ŚRODKOWYM GUZIKU W DOLE STRONY GRAĆ FAIR!!! NOTATKA: OSZCZĘDZA NIE MOŻLIWY ALE MOŻESZ BAWIĆ SIĘ WE WSZYSTKIE MISJE JEDEN PO DRUGIM WYBIERAJĄC JEDNEGO W CZASACH, OCZYWIŚCIE MOŻESZ ROBIĆ PAUZY W TRAKCIE MISJI ZANIM SKOŃCZYSZ DZIEDZINĘ MISJI ALE NIGDY NIE OSZCZĘDZA PODCZAS GAMEPLAY.