1.Ułożyć rownania reakcji,za pomoca ktorych mozna dokonac nastepujacych przemian:
a)etanol-->etanal-->kwas octowy.
b)propanol-->propanal-->kwas propionowy

2.Wmiejsce liter A B C D E wpisac wzory grupowe odpowiednich zwiazkow:
a)CH₃I-->(nad górną strzałka KOH) A-->(nad górna strzałka[O])B-->(nad górną strzałką Ag₂O)C
b)A-->(nad strzałką [O]) B-->(nad strzałką CuO) CH₃-COOH

3.Ułożyć równania kolejnych reakcji,które należy przeprowadzić,aby otrzymać
a)aldehyd mrówkowy,mając do dyspozycji metan i dowolne odczynniki nieorganiczne.
b)kwas octowy,mając do dyspozycji bromek etylu i dowolne odczynniki nieorg.

1

Odpowiedzi

2009-05-26T00:32:50+02:00
ZAD 1
A) 1) CH₃CH₂OH+ CuO→CH₃CHO + Cu +H₂O
2)CH₃CHO+Ag₂0→CH₃COOH + 2Ag
B)CH₃CH₂CH₂OH+CuO→CH₃CH₂CHO + Cu +H₂O
2) CH₃CH₂CHO+Ag₂0→CH₃CH₂COOH + 2Ag

ZAD2
a) A- CH₃OH B- HCHO C-HCOOH
b) A-CH₃CH₂OH B-CH₃CH₂CHO

ZAD3
CH₄+Cl₂→CH₃Cl +HCl nad strzałką światło
CH₃Cl+ KOH→CH₃OH +KCl nad strzałką woda
CH₃OH+CuO→HCHO +Cu+ H₂O

CH₃CH₂Br+KOH→CH₃CH₂OH +KBr nad strzałką woda
CH₃CH₂OH +CuO→CH₃CHO+Cu+H₂O
CH₃CHO+Ag₂0→CH₃COOH + 2Ag
2 5 2