Odpowiedzi

2009-03-27T20:21:18+01:00
Na wysokości 20 m energia mechaniczna (Em) ciała jest sumą energii kinetycznej (Ek) i energii potencjalnej (Ep).
g <=> przyspieszenie ziemskie

Ek = mv²/2, Ep = mgh
Em = m(v² + 2gh)/2

gdy ciało uderza w ziemię Em jest równe tylko Ek₂, a zatem
Ek₂ = mv₁²/2 = m(v² + 2gh)/2 <=> v₁² = v² + 2gh

podstawiając dane:
v₁² = 400m²/s² + 2(10m/s²)*20m = 800m²/s²
czyli v₁ = 20√2 m/s