ZADANIA DOTYCZĄCE BANKU :)
Zad. 1
wpłacamy 100 zł na miesiąc, potem podjętą sumę (wraz z odsetkami) na kolejny miesiąc itd. O ile procent zwiększy się nasza suma po roku, jeżeli oprocentowanie wynosi 6% w stosunku rocznym.
Zad. 2
Co się bardziej opłaca: wpłacić pieniądze na lokatę półroczną czy na dwie kwartalne po kolei (przy czym po upływie kwartału wpłacamy na drugą lokatę także odsetki)? Ile procent wpłaconej sumy stanowi różnica? Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi dla lokaty kwartalnej 6%, a dla półrocznej 8%.
Zad. 3
Pożyczamy z banku 100 zł na miesiąc. Oprocentowanie kredytu wynosi 15% w stosunku rocznym. Ile musimy oddać po miesiącu?

Proszę o rozwiązania :) Wybiorę najlepszą odp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:59:15+01:00


Zad. 2
Co się bardziej opłaca: wpłacić pieniądze na lokatę półroczną czy na dwie kwartalne po kolei (przy czym po upływie kwartału wpłacamy na drugą lokatę także odsetki)? Ile procent wpłaconej sumy stanowi różnica? Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi dla lokaty kwartalnej 6%, a dla półrocznej 8%.

(2000 to suma przykładowa)

Półroczna:
2000 + 8% = 2160 zł
Kwartalna:
2000 + 6% = 2120 zł
2120 + 6% = 2247,2 zł
2247,2 - 2120 = 127,20 zł

Ile procent wpłaconej sumy stanowi różnica? - czy wypłaconej?

Bardziej opłaca się wpłacić pieniądze na dwie kwartalne lokaty po kolei.


Zad. 3
Pożyczamy z banku 100 zł na miesiąc. Oprocentowanie kredytu wynosi 15% w stosunku rocznym. Ile musimy oddać po miesiącu?

15% : 12 mcy = 1,25 %
100 zł * 1,25% = 125 złotych
ew. 100 zł + 25% = 125 złotych
Musimy oddać 125 złotych
5 2 5