3zad.korzystająć z podręcznika,uzupełnij tabelę,wpisując odpowiedznie przedziały wiekowe dla grup ekonomicznych ludności.
wiek mężczyzni kobiety
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
4.na podstawie danych zamieszczonych w poniższej tabeli wykonaj polecenia.
wiek ludnośći 1980 2006
przedprodukcyjny29;/; 20:/:
produkcyjny 59;/; 64;/;
poprodukcyjny 12;/;16;/;
a)scharakteryzuj zmiany struktury wiekowej polskiego społoczeństwa w latach 1980-006
b)określ korzystną dla państwa strukturę wiekową.uzasadnij swoją odpowiedź
c)oceń jak prezepuszczalnie zmieni sie struktura iekowa polskiego społoczeństwa za 20 lat
d)oceń społeczne i e konomiczne nastepstwa tych zmian
następstwa społeczne:
następstwa ekonomiczne

1

Odpowiedzi

2009-11-28T16:44:19+01:00
Zad3
przedprodukcyjny/ <18lat/ <18lat
produkcyjny/ 18-65lat/ 18-60lat
poprodukcyjny/ >65lat/ >60lat

zad4
a)Społeczeństwo polskie zestarzało się, po wielkim wyżu demograficznym(dużo narodzonych dzieci), sporo osób przestało się interesować zakładaniem rodzin, gdyż mieli już swoje potomstwo.
b)Najkorzystniejsza struktura to społeczeństwo produkcyjne, młode, ponieważ wtedy rośnie PKB, rodzi się dużo dzieci, rozwija się gospodarka społeczeństwo wtedy się nie starzeje. Rozwija się edukacja i usługi
c)Do 2030r. będzie nas niespełna 36mln. Wśród Polaków będzie ubywać dzieci i młodzieży, a przybędzie osób starszych. Wynika to z prognoz demograficznych, które przedstawiono w Polskiej Akademii w Warszawie w grudniu w 2004r.
d)następstwa społeczne:otoczenie ludzi starszych, pracownicy będą pracować coraz dłuższą ilość lat, będą później przechodzić na emeryturę.
następstwa ekonomiczne:państwo się wzbogaci, zakłady pracy będą mieć więcej pracowników:)
24 3 24