Odpowiedzi

2009-11-28T15:08:50+01:00
Wspólnoty młodzieżowe tworzy się po to żeby młodzież lepiej się poznawała, uprawiała różne sporty :)
2009-11-28T15:10:08+01:00
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, (...),
Zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, (...),
pragnąć na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, (...),
ustanawiamy Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. (...).

1 1 1