Dany jest związek organiczny (wzór w załączniku). Dla podanego związku napisz:
a) Nazwę systematyczną
b) wzór ogólny szeregu homologicznego do którego należy związek
c) reakcję całkowitego spalania tego węglowodoru
d) określ rzędowość węgla

1

Odpowiedzi

2012-09-05T13:18:43+02:00

a) 3-etylo-2-metylo-5-(1-metyloetylo)oktan

 

b) C_{n}H_{2n+2}

 

c) 2C₁₄H₃₀ + 43O₂ ⇒ 28CO₂ + 30H₂O

 

d) w załączniku

 

*na niebiesko oznaczyłem rzędowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)