Odpowiedzi

2009-11-28T17:27:01+01:00
Trzeba dwa połączyć szeregowo i jeden do nich równolegle
oporność zastępcza dwóch połączonych szeregowo
Rz₁ = R₁ + R2 = 6Ω
Rz = Rz₁R₃/Rz₁ + R₃ = 3 razy 6 dzielone przez 6 + 3 = 18/9 = 2Ω