Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:52:57+01:00
Metalową kulę o objętości 288π cm³ przetopiono na stożek o wysokości 12 cm. Oblicz długość średnicy tego stożka.
Vk=Vs
Vk=288π cm³
Vs=288π cm³
Vs=1/3πr²*h
1/3πr²*h=288π
h=12 cm
1/3πr²*12=288π /:π
4r²=288
r²=72=36*2
r=6√2cm
d=2r
d=2*6√2=12√2cm
1 5 1