Odpowiedzi

2009-05-25T19:33:39+02:00
-naukowe (ludzie od małpy, świat w wielkim wybuchu))
-kreacjonizm (Biblia-tak jak stworzył Bóg)
-mitologia grecka (na początku był chaos itd., a człowiek ulepiony przez Prometeusza)
-mitologia skandynawska (świat powstał z ciała olbrzyma Ymira, Stworzenie ludzi nastąpiło poprzez tchnienie ducha (przez Odyna), rozumu (przez Wilego, w niektórych źródłach Hoenir) i życiodajnego ciepła (przez We) dwóm pniom (jesion i wiąz) napotkanym nad brzegiem mitycznego oceanu przez owych bogów. Pierwsi ludzie nosili dane im imiona: Ask (jesion) i Embla (wiąz))
-wierzenia azteckie ("Pan i Pani Dwoistości powierzyli swoim synom stworzenie świata. Dwaj starsi synowie polecili wykonać pracę swoim młodszym braciom. Stworzyli zatem ogień i połowę słońca. Następnym ich dziełem był mężczyzna, któremu nakazali pracować w polu oraz kobieta, która w darze otrzymała ziarna kukurydzy i warsztat tkacki";
-mitologia egipska (z chaosu wyłonił się Bóg. On dał początek wszystkiemu, co było potem)
-mitologia mezopotamii (Apsu, który dał życie pozostałym bogom. Wspólnymi siłami stworzyli cały świat)
-mitologia japońska („w zamierzchłych czasach podstawowa materia była chaotyczną masą. Nieboi Ziemia nie rozdzieliły się jeszcze i były jak jajko o słabo określonych zarysach zawierającezarodki. Potem czysta materia, wznosząc się stopniowo, cienko się rozciągnęła i utworzyłaNiebo. Pływająca gruba materia opadła ciężko i osiadając stała się Ziemią. To, co nazywamykrajami, zostało utworzone przez otwieranie się, rozszczepianie i dzielenie ziemi, gdy taksobie pływała. Można to porównać do pływania ryby, która igra na powierzchni wody. Takwięc Niebo powstało najpierw, potem Ziemia.”;
-mitologia Majów ("Bogowie kilkakrotnie próbowali ulepić człowieka z gliny, drewna i słomy. Gdy stworzone w ten sposób istoty okazały są zbyt głupie, by należycie oddawać cześć bogom, zostały wytępione potopem; potomkowie nielicznych uratowanych wdrapali się na drzewa i przemienili w małpy. W końcu człowiek został ulepiony z mąki kukurydzianej i krwi, a bogowie zasiedli w chwale i kazali mu oddawać sobie cześć."; odpowiedzialny za stworzenie świata po trzech potopach i źródło wszelkiego istnienia jest Hunab Ku)
-mitologia indian (Wedle Indian Tupinambá stworzenie świata było dziełem dwóch boskich sprawców: Monana i Maíry. Monan to pierwszy stwórca i źródło wszystkich rzeczy, podczas gdy Maíra, jego sobowtór, to siła, która przemienia i przyobleka w nowe formy wszystko, co zostało stworzone. Monan jest pierwotną siłą zdolną stwarzać, ale i niszczyć, Maíra natomiast to przypominający Prometeusza bóg działań kulturotwórczych. Aby dopełnić dzieła Monana i Maíry i pomóc ludziom, zjawili się na świecie bliźniacy Tamendonare i Ariconte. Reprezentowali oni jednak tak różne charaktery, że wywiązała się między nimi wojna i jej konsekwencją był potop, z którego uratowali się tylko owi bliźniacy wraz z żonami, by na nowo zaludnić ziemię)
13 4 13