Odpowiedzi

2009-11-28T15:04:56+01:00
Państwo jest to suwerenna organizacja polityczna obejmująca swym działaniem ogól mieszkańców określonego terytorium i wpływająca na życie człowieka za pomocą systemu organów władzy.

Formy państwa :
Ze względu na charakter głowy państwa :
-Monarchia
-Republika

Ze względu na ustrój terytorialny :
-Państwa unitarne (jednolite)
-Federacja (złożone)

Ze względu na reżim polityczny:
-Demokratyczne
-Autorytarne
-Totalitarne
1 2 1