Zadanie.4.-strona.31.
Na podstawie wykresu zamieszczonego na s. 73 w podręczniku, wykonaj polecenia.
a) Napisz, jak zmieniła się ilość gruntów ornych przypadająca na 1 mieszkańca w Indiach, w latach 1961-2001.
b) Wyjaśnij, co jest główną przyczyną tych zmian.
c) Napisz, jakie są konsekwencje tych zmian.

Zadanie.5.-strona.32.
Korzystając z danych statystycznych zamieszczonych na końcu podręcznika, wykonaj poniższe polecenia.
c) Wyjaśnij, dlaczego Indie, które są czołowym producentem ryżu na świecie, przeznaczają większość swoich zbiorów na rynek krajowy.


POTRZEBNE NA PONIEDZIAŁEK!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T21:40:47+01:00
A] ilość gruntów ornych przyp. na 1 mieszk. w indiach maleje a to dlatego że liczba ludności stale wzrasta już przekroczyła 1 miliard, mimo że zagospodarowano tereny suche
b] zwiększenie produkcji rol. i zapewnienie wystarczającej ilości zywności
c] ubodzy rolnicy w indiach mogą uniknąc głodui przetrwać jedynie uprawie ziemi ,ale mimo że są biedni nie mogą stosować nic nowoczesnego a także zmiany klimatu - częste susze
zad. 5
indie prod. najwięcej ryżu ze wzgl. na klimat, dużo jest ludności pracujących w rolnictwie , 2-krotne zbiory w ciagu roku
268 4 268