Odpowiedzi

2009-11-28T14:59:43+01:00
150kg - x
90kg - 5%
______________
x=(5%*150kg)/90kg [kg się skrócą]
x=8,3%

Odp. Przed odparowaniem stężenie roztworu wynosiło 8,3%

(chyba nie ma co tłumaczyć - jest to proste zadanie matematyczne :) ale jeśli coś by było mimo wszystko nie jasne to proszę o pytanie w postaci wiadomości prywatnej. Liczę na najl. odp :D )
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:02:12+01:00
Dane:
Mr = 150g
Jeżeli odparowało 60g wody, to pozostaje masa:
150g - 60g = 90g (ilość solanki 5%)
Solanka 5% oznacza, że w 100g tego roztworu znajduje się 5g soli
Mamy więc proporcje:
100g (solanki) --- 5g (soli)
90g (solanki) ---- xg (soli)
Liczymy to 'na krzyż"
x = 90g * 5g/100g = 4,5g (tyle jest soli w roztworze)

Sól nie odparowała, tylko woda. Obliczymy więc stężenie procentowe roztworu o masie 150g, w którym jest 4,5g soli:
Ms (masa substancji - tu soli) /Mr (masa roztworu) *100(%) = Cp (stężenie procentowe)
4,5g/150g * 100(%) = 3%
Przed odparowaniem sól stanowila 3% rotworu.
5 4 5
2009-11-28T15:05:07+01:00
Z treści zadania wnioskujemy, że masa substancji tj. soli nie zmienia się. Przy czym masa roztworu po odparowaniu wynosi 90kg ponieważ 150kg- 60kg = 90kg

Wiedząc, że solanka jest 5% obliczamy ile jest w niej soli poprzez następujące obliczenie:

5% x 90 = 4,5 kg - masa soli


masa soli się nie zmienia, a więc obliczamy stężenie w roztworze początkowym tj. przed odparowaniem:

4,5/150 x 100% = 3%

Odp. Procent zawartości soli przed odparowaniem wynosi 3%
2 5 2