Odpowiedzi

  • SaWa
  • Początkujący
2009-05-25T19:11:04+02:00
Ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku którego torem jest linia prosta.
  • Użytkownik Zadane
2009-05-25T19:14:13+02:00
Ruchem jednostajnie prostoliniowym nazywamy ruch:
a) którego torem jest linia prosta i który ma stały kierunek
b) którego szybkość średnia jest równa szybkości chwilowej
c) którego wykresem zależnośći szybkości od czasu jest półprosta równoległa do osi czasu
d) którego przyspieszenie jest równe zeru
2009-05-25T19:16:05+02:00
Jest to ruchJest to ruch, ktory spelnia rownoczesnie 2 warunki:
-jego torem jest linia prosta
-w ruchu tym cialo w dowolnie wybranych, ale jednakowych odstepach czasu przemieszcza sie jednakowo (przebywa jednakowe drogi).