Bardzo prosze o pomoc w napisaniu wypracowania na 2 kartki A4
oto jaki temat wymyslil sobie ksiądz:
,,Eucharystia-dar życia. Dlaczego powinnismy przyjmować komunię świętą".......-.-
Prosze o jak najszybsza odp ponieważ mam to juz na poniedzialek (30.11) i bardzo to potrzebne. Z góry dziekuje;);) :*

2

Odpowiedzi

2009-11-28T17:36:55+01:00
Łamanie chleba dla pierwszych uczniów Jezusa oznaczało - Eucharystię,Mszę Świętą.Uczestniczenie w niej jest spotkaniem z Uezusem słuchaniem Go,jak również doświadczaniem Jego pełnego miłości działania dla dobra ludzi.Wylaśnieniem obecności na niedzielnej Mszy Świętej jest czyniony na jej początku znak krzyża i słowa:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Poprzez ten znak chrześcijanie wyrażają wiarę w to, że spotykają się z samym Bogiem.W ten sposób przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii mocą Ducha Świętego daje ludziom życie Boże, prowadzi ich na spotkanie z Ojcem.Czyni to w słuchanym słowie Bożym i znakach uobecniających tajemnicę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.Udział w niedzielnej Eucharystii jest wyrazem wiary w obecnośc i działanie pośród nich Ducha Świętego, w Eucharystii realizuje się wydarzenie Oięcdziesiątnicy - zesłanie Ducha Świętego na Kościół.Poprzez obecnośc Ducha Świętego w czytanym i rozważanym słowie Bożym przemawia do wierzących sam Jezus Chrystus:nadal głosi Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, odpuszcza grzechy, pociesza i uzdrawia.Również dzięki działaniu Ducha Świętego Jezus Chrystus uobecnia wśród zgromadzonego na Eucharystii Kościoła swoje zbawcze dzieło męki, śmierci i zmartwychwstania.Czyni to przede wszystkim w znakach chleba i wina, które przemienia w swoje Ciało i w swoją Krew dając do spożywania uczniom.Przemiana ta dokonuje się poprzez obecnośc Ducha Świętego.Duch Święty udziela nam wielu darów,Jego obecnośc i działanie w Kościele ma na celu dobro wszystkich ludzi.W osiągnięciu dobra,którego pragnie dla ludzi Bóg, Duch Święty pomaga chrześcijanom spełnic polecenie Jezusa,który po swoim zmartwychwstaniu powiedział do uczniów: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.Po tych słowach powidział im: "Weźmijcie Ducha Świętego!"
Wten sposób Jezus uczynił nas świadkami wielkich dzieł Boga.O naszym ważnym zadaniu wspólnota wierzących przypomina sobie przy końcu Eucharystii, wraz ze słowami: "Idźcie w pokoju Chrystusa".Poprzez te słowa Chrystus rozsyła chrześcijan,by szli głosic wielkie rzeczy,których byli świadkami i które stały się ich udziałem.
Panie,nasz Boże,dziękuję za dar Ducha Świętego,
którego otrzymuję uczestnicząc w Eucharystii.
Dziękuję,że On pozwala mi coraz lepiej rozpoznawac
i rozumiec tajemnicę Twojej miłości do ludzi.
Spraw,aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna,
Duch Święty pomógł mi głębiej zrozumiec
tajemnicę Eucharystii i doprowadził mnie do całej prawdy.
2 3 2
2009-11-28T19:28:47+01:00
Przyjmowanie Komunii Świętej
Podczas Mszy Świętej
„Przyjmowanie Komunii Świętej w
Kościele Katolickim oznacza, że Lud
Boży w widoczny sposób jest w pełnej
komunii wiary. Szacunek dla osób,
które nie są w tej widocznej komunii
wiary Kościoła Katolickiego zabrania
zachęcania tych osób do gestu, który
nie godzi się z ich sumieniem.”
„Ci, którzy karmią się Chrystusem
przez Eucharystię, nie muszą
czekać na otrzymanie życia
wiecznego, gdyż mają to życie już
tu na ziemi jako pierwszy owoc
przyszłej pełni, którą człowiek
zostanie w całości objęty. Przez
Eucharystię również otrzymujemy
zapowiedź zmartwychwstania
naszych ciał przy końcu świata”
(Zobacz oryginał: Ecclesia de
Eucharistia, n. 18).
Kiedy podczas Mszy Świętej słyszymy słowa
zaproszenia: „Szczęśliwi ci, którzy zostali
wezwani na Jego ucztę”, jesteśmy pewni, że to
sam Chrystus zaprasza nas do
swojego świętego stołu.
Kiedy zbliżamy się do stołu
Eucharystycznego objawia się
nasza tożsamość ludu
pielgrzymującego do
Niebiańskiego Jeruzalem. Ołtarz,
do którego zmierzamy, nie jest
zwyczajnym stołem; pokarm,
który spożywamy, nie jest
zwyczajnym posiłkiem, a zebranych wokół ołtarza
członków Mistycznego Ciała Chrystusa jest
więcej, niż nasz wzrok może ogarnąć.
Nasza wiara umożliwia nam zrozumienie, że
jednoczymy sie nie tylko z Chrystusem i z tymi
którzy są obok nas w Kościele, ale również z
ludzmi wszystkich ras i narodowości, wszystkimi
świętymi oraz tymi, którzy podążali za
Chrystusem przez wieki. Msza Święta, Uczta
Eucharystyczna, jest przedsmakiem nieba.
Podczas procesji do ołtarza śpiewamy hymn lub
antyfonę, która ma nam pomóc w przygotowaniu
się na Dar, jaki otrzymamy w Komunii Świętej.
Kościół uważa wspólny śpiew w tej części Mszy
Świętej za tak ważny, że Ogólna Instrukcja do
Mszału Rzymskiego nie sugeruje ale nakazuje, aby
zgromadzeni wspolnie śpiewali hymn, psalm lub
antyfonę albo inną pieśń w tej szczególnej części
Mszy Świętej.
Ogólna Instrukcja do Mszału Rzymskiego daje
nam do zrozumienia, że „powodem do wspólnego
śpiewu jest: „wyrażenie duchowej
jedności przyjmujących Komunię
przez zjednoczenie głosów, który
również wyraża radość serca i
podkreśla wyraźnie naturę jedności
podczas procesji do przyjęcia
Komunii Świętej” (Zobacz oryginał:
Ogólna Instrukcja do Mszału
Rzymskiego n. 86).
Niektórzy mogą uważać moment
przyjęcia Komunii jako czas
modlitwy prywatnej i mogą odebrać
wspólny śpiew jako zakłucenie ich skupienia i
modlitwy. Komunia Święta jest z jednej strony
momentem prywatnym, z drugiej zaś aktem
wspólnoty.
Poprzez Komunię Świętą
jesteśmy zjednoczeni z
Chrystusem oraz całym
Kościołem. Uczestnictwo we
wspólnym śpiewie
odzwierciedla i wspomaga tą
jedność. Jest również czas na
cichą i prywatną modlitwę w
momencie ciszy po otrzymaniu
Komunii Świętej.
Czasami trudno nam uwierzyć, że Chrystus może
zjednoczyć naszą wspólnotę, która zawiera w
sobie wady i niedociągnięcia, w swoje ciało. Tą
właśnie jedność podkreślamy jako prawdę w
momencie, w którym wypowiadamy „Amen”
przed przyjęciem Ciała i Krwi Chrystusa.
Ponieważ jednolitość w przyjmowaniu Komunii
jest bardzo ważna, Ogólna Instrukcja do Mszału
Rzymskiego nawołuje, aby Konferencja Biskupów
w każdym kraju ustaliła jedną postawę, w której
wszyscy wierni będą przyjmować Komunię
Świętą.
Konferencja Biskupów Stanów Zjednoczonych
uzgodniła, że wierni w tym kraju będą
przyjmować Komunię Świętą zazwyczaj w
postawie stojącej, czyniąc skłon głowy zaraz
przed przyjęciem Komunii Świętej jako znak
szacunku. Ukazuje to doniosłość i podkreśla
znaczenie jednej postawy jako znaku naszej
jedności jako członków Mistycznego Ciała
Chrystusowego.
Komunia może być
przyjmowana na dłoń lub na
język. Wybór danej opcji zależy
od osoby przyjmującej
Komunię a nie od osoby
udzielającej ją.
Przyjmując Komunię na dłoń
należy zdjąć rękawiczki jeśli są
założone, należy trzymać
podniesione ręce tak, aby
otrzymać Komunię na dłoń
lewej ręki podtrzymywanej
„Sercem Mszy św. jest Modlitwa
Eucharystyczna, a jej potwierdzeniem
jest Komunia Święta, kiedy to ludzie
odkupieni dla Ojca przez jego
umiłowanego Syna spożywają Ciało i
Krew Chrystusa. W ten sposób jednoczą
się jako członkowie Mistycznego Ciała
Chrystusowego, dzieląc jedno życie w
Duchu. W niepojętym Sakramencie
ołtarza ludzie są zjenoczeni z Jezusem
Chrystusem i ze sobą” (Zobacz oryginał:
Normy udzielania i przyjmowania
Komunii Świętej pod dwoma postaciami,
n. 5).
przez prawą; w przypadkuosoby
leworęcznej cały proces
jest odwrócony.
W IV wieku, święty Cyryl
Jerozolimski uważał, że w ten
sposób nasze ręce formują tron,
aby przyjąć nadchodzącego
Króla (Normy udzielania i
przyjmowania Komuni św. pod
dwiema postaciami, nr. 41).
Kiedy osoba podchodzi do
szafarza Eucharystii, staje
przed nim. W tym czasie
szafarz unosi chleb
Eucharystyczny, a przyjmujący Komunię czyni
skłon głowy Chrystusowi, który jest obecny w tym
Chlebie. Szafarz udzielający Komunii Świętej
wypowiada słowa „Ciało Chrystusa”. Przyjmujący
Komunię wyraźnie powinien odpowiedzieć
„Amen”, jako wyraz wiary w prawdziwą obecność
Chrystusa ciałem i krwią oraz duszą i bóstwem,
dającego życie wierzącym. Słowa te nie mogą być
zmienione, gdyż są powszechnym rytuałem dla
katolików na całym świecie. Zaproszenie
Chrystusa, aby spożywać Jego Ciało i Krew jest
zaproszeniem do wejścia w zażyłą przyjaźń z
Panem poprzez udział w Jego męce, śmierci i
zmartwychwstaniu. W ten sposób „Amen”,
wyrażane przez wiernych, jest zobowiązaniem do
bycia Ciałem Chrystusa w
świecie, do bycia chlebem, który
jest łamany, i winem, które jest
przelewane za ich sióstry i braci.
Szafarz Eucharystii kładzie
komunikant na dłoń i
przyjmujący komunię drugą ręką
podnosi hostie do ust.
Osoby przyjmujące Komunię nie
powinny same brać
komunikantów od szfarzy, gdyż
komunię św. nigdy nie bieżemy,
ale zawsze przyjmujemy.
Komunia zawsze musi być
spożyta zaraz po jej otrzymaniu;
nie należy wracać na swoje
miejsce przed jej spożyciem.
Również osoba podchodząca
aby przyjać kielich, powinna
skłonić głowę a na wezwanie
„Krew Chrystusa”
odpowiedzieć wyraźnie
„Amen.”
Przyjmowanie Komunii pod
dwiema postaciami, w bardziej
jasny i pełny sposób wyraża
głębię znaczenia naszej jedności
z Chrystusem. Zapewne
pamiętamy słowa
wypowiedziane przez
Chrystusa: „czy możecie pić z kielicha, który ja
piję?” Przyjmowanie kielicha do naszych rąk jest
gestem wiary, który wyraża naszą chęć do
przyjęcia Krzyża Chrystusowego, który czyni z
nas żywą ofiarę oddającą Bogu chwałę.
Przyjmowanie Eucharystycznego kielicha pełniej
wyraża Nowe i Wieczne Przymierze potwierdzone
Krwią Chrystusa. Przyjmując Komunię pod
dwiema postaciami w całkowity sposób
odpowiadamy na wezwanie Chrystusa: „Bierzcie i
jedzcie”, „Bierzcie i pijcie.”
Przyjmując Komunię z kielicha nie wolno
zanurzać komunikanta w kielichu. Normy
przyjmowania Komunii Świętej wyraźnie
zabraniają tej praktyki (n.50).
Przyjmowanie Komunii Świętej
przez zanurzenie oznacza, że
tylko kapłan może zanurzyć
konsekrowaną hostię we Krwi
Pańskiej i podać komunię do ust
danej osobie. Jeżeli dana osoba
nie życzy sobie albo nie może
przyjąć komuni z kielicha, osoba
ta powinna tylko przyjąć
Komunię pod postacią chleba.
Wierny, który przyjmuje tylko
Ciało Pańskie lub tylko Krew
Pańską, przyjmuje w pełni
Chrystusa, który daje nam się
cały dla naszego zbawienia.
http://www.odw.org/girm/polish-insert6.pdf
1 5 1