Odpowiedzi

2009-11-28T15:41:13+01:00
Dane są trzy liczby :
a)3 do potęgi 3 i jeszcze to do potęgi 3,
b)3 do potęgi 33
c)(3 do potęgi 3) i jeszcze po nawiasie do potęgi 3

oblicz iloczyn i iloraz największej i najmniejszej z nich. zastosuj zapis wykładniczy

a) ( 3³)³ = 3⁹
b) 3³³
c) ( 3³)³ = 3⁹

Iloczyn najwiekszej i najmniesze 3⁰ * 3³³ = 3⁴²
Iloraz największej i najmniejszej
3³³ : 3⁹ = 3²⁴
2009-11-28T15:44:48+01:00
A)
(3³)³ = 3^9 lub 3 ^27 ( trudno się połapać)
b)
3³³
c) (3³)³
Największa 3³³, najmniejsza (3³)³
Iloczyn
3³³ *( 3³)³ = 3³³ * 3^9 = 3^(33 +9) = 3^42
3^42 ---> 3 do potęgi o wykładniku 42
Iloraz
3³³ : (3³)³ = 3³³ : 3^9 = 3^(33-9) = 3^24
3^24 ---> 3 do potęgi o wykładniku 24
1 5 1