Zaznaczyłam Informatykę bo nie miałam co zanaczyć, a tak naprawdę to jest Technika ... ;/

Uzupełnij poniższy tekst.
__________ to rezystor o zmiennym oporze elektrycznym. Posiada on _________ końcówki. Dwie z nich są połączone z początkiem i końcem elementu rezystancyjnego, trzecia końcówki ______________ jest ze ślizgaczem, mogącym ______________ się wzdłuż powierzchni tego elementu. Potencjometry ze względu na sposób regulacji ___________ dzieli się na obrotowe i suwakowe. W potencjometrach ________________ regulacji rezystancji dokonuje się za pomocą wałka lub wkrętaka. Rezystancję w potencjometrach suwakowych __________ się poprzez przesunięcie suwaka. Przebieg zmian ___________________ w funkcji położenia suwaka nazywa się charakterystyką rezystancyjną. Potencjometry mają następującą charakterystykę rezystancyjną: liniową, wykładniczą lub __________________


Technika - krzyżówka
1. Jednostka rezystancji (2)
2. 1000 omów (6)
3. I x U (3)
4. Wielkość charakteryzująca prąd (9)
5. Element potencjometra (5)
6. Ważne prawo w fizyce (4)
7. Potencjometr z wałkiem (8)
8. Charakterystyka rezystancyjna (11)
9. Sposób łączenia rezystorów (9)
10. Inaczej opór (11)

2

Odpowiedzi

2009-11-28T15:15:10+01:00
[Potencjometr] to rezystor o zmiennym oporze elektrycznym. Posiada on [trzy] końcówki. Dwie z nich są połączone z początkiem i końcem elementu rezystancyjnego, trzecia końcówki połączona jest ze ślizgaczem, mogącym przesuwać się wzdłuż powierzchni tego elementu. Potencjometry ze względu na sposób regulacji rezystancji dzieli się na obrotowe i suwakowe. W potencjometrach [obrotowych] regulacji rezystancji dokonuje się za pomocą wałka lub wkrętaka. Rezystancję w potencjometrach suwakowych [reguluje] się poprzez przesunięcie suwaka. Przebieg zmian [rezystancji] w funkcji położenia suwaka nazywa się charakterystyką rezystancyjną. Potencjometry mają następującą charakterystykę rezystancyjną: liniową, wykładniczą lub [logarytmiczną]


Krzyżówka:
1. Om
2. KiloOm
3. Moc
4. Natężenie
5. Suwak
6. Ohma
7. Obrotowy
8. Wykładnicza
9. szeregowo
10. rezystancja
2009-11-28T15:27:59+01:00
KRZYZÓWKA

1. OM
2.
3.
4.
5.
6.Ohma
7.
8.
9.
10.Rezystancja