Odpowiedzi

2009-11-28T15:25:27+01:00
Podobieństwa:
-chaos, bezład - początkiem istnienia
-wizja płaskiej Ziemi i nieba - sklepienia zawieszonego nad nią
-stworzenie człowieka

Różnice:
1) w mitologii
- politeizm (wielobóstwo)
- antropomorficzny charakter bóstw (ludzki)
- bogowie bywają utożsamiani z siłami natury, świat niejako wypływa z bóstwa
- historia powstania świata przypomiona drzewo genealogiczne pierwszych bogów
2) w Biblii
- monoteizm (istnienie jednego Boga)
- doskonałość stwórcy
- świat nie jest Bogiem, lecz Jego dziełem
- w Bożym planie uczestniczy człowiek
1 5 1