Odpowiedzi

2009-11-28T15:20:28+01:00
Jednym z atrybutów życia jest zdolność do samoutrwalania się i utrzymywania ciągłości życia na Ziemi. Każdy organizm, bez wzglądu na reprezentowany poziom rozwoju filogenetycznego, dąży do wydania potomstwa-zwiększenia liczby reprezentantów swojego gatunku, a więc rozmnaża się. Ponieważ informacja o budowie i funkcjach org zawarta jest w DNA, rozmnażanie się musi być związane z precyzyjnym mechanizmem przekazywania potomstwu tej samej ilości materiału genetycznego. Utrzymywanie homeostazy genetycznej zapewniają mechanizmy biochemiczne i fizjologiczne, jakie zachodzą podczas podziałów komórkowych: mitotycznego i mejotycznego, z których ten drugi, prowadząc u zwierząt do powstawania gamet, u roślin - spór (mejospor), umożliwia rozmnażanie płciowe.
2009-11-28T15:24:55+01:00
Ponieważ następuje rekombinacja materiału genetycznego, pochodzącego z 2 różnych osobników tego samego gatunku. Umożliwia to większą różnorodność organizmów oraz nabywanie przez nie nowych cech.
W bezpłciowym osobniki potomne posiadają taki sam mat. genetyczny, który z czasem starzeje się (jest słaby)