(4pkt.) Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych:
a) ............................+.............................. →Mg(C17H35COO)2+H2O
H2O
b) CH3COOH →..............................+.................................
c) HCOOH + ..............................→CO2 + H2O
d) CH3COOH + CaO → .............................+.................................

2

Odpowiedzi

2011-08-25T09:32:25+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2C17H35COOH + Mg(OH)2 ----> (C17H35COO)2Mg + 2H2O
b) CH3COOH ----> CH3COO(-) + H(+)
c) 2HCOOH + O2 ----> 2CO2 + 2H2O
d) 2CH3COOH + CaO ----> (CH3COO)2Ca + H2O

2011-08-25T09:39:47+02:00

a) 2C17H35COOH+MgO→Mg(C17H35COO)2+H2O
b) CH3COOH →H(+) + CH3COO(-)
c) 2HCOOH +O22CO2 + 2H2O
d)
2CH3COOH + CaO → Ca(CH3COO)2+H2O