Czas do końca niedzieli aby to zrobić
Ilość: 3-4 pełne kartki A4.

Temat do wyboru:
1.Zastosowanie kontenerów w budownictwie.
2.Zastosowanie GPS w geodezji budowlanej.
3.Metody wzmacniania gruntów budowlanych.

Wypracowanie nie może być kompletnie skopiowane z internetu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T22:50:14+01:00
2.Zastosowanie GPS w geodezji budowlanej.

GPS- Global Positioning System
System GPS jest utrzymywany i zarządzany przez Departament Obrony USA. Korzystać z jego usług może w zasadzie każdy - wystarczy tylko posiadać odpowiedni odbiornik GPS. Takie odbiorniki są produkowane przez niezależne firmy komercyjne. System GPS jest darmowy i taki ma pozostać zgodnie z polityką Stanów Zjednoczonych.
System GPS polega na pomiarze geodezyjnym bez nawiązywania się za każdym razem do osnowy geodezyjnej. Jest on wykorzystywany do pomiarów budowlanych przede wszystkim do wytyczania poszczególnych elementów naziemnych jak i "wykrywaniem" ( za pomocą współrzędnych geodezyjnych) obiektów znajdujących się pod ziemią tj. kanalizacja oraz inne elementy uzbrojenia podziemnego i nie tylko. Działanie GPS jest możliwe wtedy, gdy ma on odpowiednią liczbę satelit dzięki którym można wykonać pomiar. Dla Topcon'a jest to 5 i wtedy pokazuje się "komenda" FIX- oznacza ona pomiar w dokładnością podaną w specyfikacji. W innym wypadku błąd może być znacznie większy. GPS geodezyjny wykonuje pomiar z dokładnością do ok. 1 cm zatem nie nadaje się do wszystkich prac. Jest idealny przy okazji inwentaryzacji lub mierzeniu elementów z mniej wymaganą dokładnością zapisaną w odpowiedniej instrukcji technicznej.
W skład GPS wchodzi:
-Antena GPS
-telefon komórkowy lub karta SIM umożliwiająca łączność z Internetem i przesyłanie danych
-odbiornik
-tyczka z możliwością montażu
-tel. komórkowy lub karta SIM jeśli jest możliwość włożenia samej karty SIM.
- ew. okablowanie.
Technika GPS stanowi idealne narzędzie wykorzystywane przy zakładaniu różnego rodzaju sieci geodezyjnych. Rozpoczynając pomiar od punktu o znanych współrzędnych, możemy wyznaczać pozycje kolejnych punktów z dokładnością centymetrową, z czasem pobytu na punkcie rzędu sekund. Dla większej precyzyjności pomiarów zakłada się tak zwaną "bazę" która zmniejsza błąd pomiaru. Sytuacja ta ma miedzy innymi zastosowanie przy budowie stadionu na EURO 2012 we Wrocławiu. Nie jest to jednak porównywalne przy tachimetrycznym pomiarze. Jak wiadomo przy pracy tachimetrem należy bardzo często nawiązywać się na nowo do osnowy.
Metoda GPS jest bezużyteczna jeśli chodzi o pomiary pod gęsto zadrzewionym terenem. Związane jest to z brakiem sygnału do anteny. Drzewa te stanowią barierę nie do pokonania toteż niezbędne wtedy będzie użycie tachimetrów. To samo ma miejsce jeśli pomiar jest wykonywany w gęsto zabudowanym terenie. Trzeba wtedy bardzo często czekać na sprzyjające ustawienie satelit a co w związku z tym idzie często czasochłonną prace.
Metoda GPS idealnie nadaje się do:
-wytyczania słupów oraz tyle cznia podziemnego uzbrojenia terenu którego dokładność może być większa niż 2 cm (patrz instrukcje geodezyjne G-4)
-tyczenie studni, kratek kanalizacyjnych, lamp oświetleniowych
-pomiarów inwentaryzacyjnych oraz powykonawczych.
Wielkim atutem GPS jest to że działa on w każdych warunkach atmosferycznych. Wiatr, zachmurzenie czy też brak widoczności nie ma większego wpływu na efekt pomiaru. W tachimetrze potrzebna jest widoczność w GPS niekoniecznie. Pomiary wykonywane techniką GPS stanowią istotną konkurencję dla pomiarów geodezyjnych wykonywanych metodami tradycyjnymi a przy tworzeniu sieci wyższego rzędu są regułą ze względu na niskie koszty.
Często, specyficzne warunki wykonania pomiaru umożliwiają uzyskanie dużych dokładności, nietypowych dla danej techniki. Stosunkowo łatwe w realizacji jest np. ciągłe wyznaczanie przemieszczeń budowli, konstrukcji inżynierskich z dokładnością milimetrową, z częstotliwością rzędu kilku lub kilkunastu Hz
Nie nadaje się natomiast do precyzyjnych pomiarów tj.
-tyczenie szyn tramwajowych
-nie jest zalecana przy tyczeniu krawężników.
Pomiar wysokościowy także odbywa się z podana dokładnością dochodząco do ok. 1 cm. W bardziej precyzyjnych pomiarach niezbędne będzie korzystanie z niwelatora lub też pomiaru tachimetrycznego. Ponadto, lokalnie w poszczególnych krajach istnieją sieci stacji referencyjnych, pozwalające online bądź w post-processingu na korygowanie pozycji wyznaczonej metodą GPS. W Polsce taka sieć nosi nazwę ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS) i składa się z 98 stacji permanentnych, zlokalizowanych w instytucjach naukowych oraz w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznych na obszarze całego kraju, ze średnią odległością 70 km. System umożliwia lokalizację z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK z dokładnością 3 cm (składowa pozioma) i 5 cm (składowa pionowa).
W skrócie można napisać ze GPS jest „uznany za skuteczny” wszędzie tam gdzie dokładność nie musi być większa niż 1 cm oraz tam gdzie nie ma jeszcze barier uniemożliwiających pracy.
Dzięki GPS nie trzeba też doprowadzać osnowy geodezyjnej na dany obszar objęty budową. Wystarczy wykonać lokalizacje żeby GPS odnalazł się w całej osnowie.
Nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na taki system pomiarów. Koszt takiego GPS waha się od ok. 80 tyś złotych.

W razie pytań i niejasności pisz na Priva.

Pozdrawiam.
1 5 1