Na podstawie zapisu przebiegu reakcji chemicznej uzupełnij zdania

tlenek srebra(I) + wodór-> srebro + woda

Między tlenkiem srebra(I) a wodorem zaszła reakcja..........
Polega ona na tym, że wodór ,,odebrał'' tlen od .......... i połączył się z nim, tworząc............... Srebro z tlenku srebra ,,oddało''
tlen wodorowi i powstało............. Utleniaczem w tej reakcji jest ................. gdyż................ Reduktorem w tej reakcji jest.................. ponieważ.....................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:30:51+01:00
Między tlenkiem srebra(I) a wodorem zaszła reakcja wymiany pojedynczej. Polega ona na tym, że wodór ,,odebrał tlen od tlenku srebra i połączył się z nim tworząc wodę. Srebro z tlenku srebra oddało tlen wodorowi i powstało srebro. Utleniaczem w tej reakcji jest srebro, gdyż redukuje się. Reduktorem w tej reakcji jest wodór, ponieważ się utlenia
112 4 112