Zad 1
Rozwiąż układ równań:
(x-5)2 - (x+2)2 = 7y
(y + 4)2 - (y-2)(y+2)=8x

<te 2 za nawiasem to potęga >

Zad 2

Szkoła za sumę 13 800 zł zakupiła krzesła po 70 zł i stoły po 90 zł. Ile zakupiono krzeseł i stołów, jeżeli przy każdym stole stoją 2 krzesła.

Zad 3

Dla jakich x funkcja f przyjmuje wartości większe od 5 ?
f(x)=jedna trzecia x + 2

Zad 4 Podaj wzór funkcji linowej,której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt P:

f(x)=- jedna trzecia x + 2 P=(-3.1)

Zad 5

Aby urządzić piaskownicę wykopano dół o wymiarach 4m x 4m i głębokości 50 cm, a następnie napełniono go piaskiem. Ile waży ten piach, jeżeli jego 1 litr waży 1.2 kg?

2

Odpowiedzi

2009-11-28T15:48:42+01:00
1)potęge napiszę tak jak ty
x2+25-x2-4=7y
y2+16-y2-4=8x

x2-x2-7y=4-25
y2-y2-8x-16+4

-7y=-21/podzielić (-7)
-8x=-12/ podzielić(-8)
y=3
x-1,5

Reszty nie wiem

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T17:42:27+01:00
1.
(x-5)²-(x+2)²=7y
(y+4)²-(y-2)(y+2)=8x

x²-10x+25-x²-4x-4=7y
y²+8y+16-y²+4=8x

-14x-7y=-21 /÷(-7)
-8x+8y=-20 /÷(-4)

2x+y=3 => y=3-2x
2x-2y=5

y=3-2x
2x-2(3-2x)=5

y=3-2x
2x-6+4x=5

y=3-2x
6x=11 /÷6

y=3-2x
x=1⅚

y=3-2×1⅚
x=1⅚

y=3-3²/₃
x=1⅚

x=1⅚
y=²/₃

2.
komplet: 2 krzesła + 1 stół = 2×70+90=230
13800÷230=60 kompletów (120 krzeseł + 60 stołów)

3.
(załącznik)
y>5 dla x∈(9,∞)

4.
y=-¹/₃x+2+b
1=1+2+b
1=3+b
b=2

f(x)=-¹/₃x+2+2
f(x)=-¹/₃x+4

5.
Aby urządzić piaskownicę wykopano dół o wymiarach 4m x 4m i głębokości 50 cm, a następnie napełniono go piaskiem. Ile waży ten piach, jeżeli jego 1 litr waży 1.2 kg?

4m=40dm
0,5m=5dm
40×40×5=8000dm³=8000l
8000×1,2=9600kg