1. Wymień podstawowe parametry kondensatorów oraz wyjaśnij ich znaczenie.

2. Uzupełnij tekst
Dioda ________________ to dwukońcówkowy element półprzewodnikowy. Zbudowana jest z ___________________ warstw półprzewodnika, jeden typu n, drugi typu p. Końcówka dołączona do obszaru n nazywa się ___________________, a do obszaru p __________________.

3. Wyjaśnij poniższe zjawiska zachodzące w diodzie.
Stan przewodzenia diody - ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Stan zaporowy diody - ______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Dioda półprzewodnikowa jest elementem, który przewodzi prąd elektryczny tylko w jednym kierunku - od anody do katody
b) Dioda półprzewodnikowa jest elementem, który przewodzi prąd elektryczny tylko w jednym kierunku - od katody do anody.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T15:49:50+01:00
Ad.1
Podstawowymi parametrami kondensatorow są:

- Pojemność znamionowa - wyrażana w faradach, określa zdolność do gromadzenia ładunków elektrycznych
- napięcie znamionowe - największe napięcie, które może być przyłożone do kondensatora.
- tangens kąta stratności - stosunek mocy czynnej do mocy biernej magazynowanej na kondensatorze.
-prąd upływowy - prąd, który płynie przez kondensator, po podłączeniu

no i ew. może być jeszcze temperaturowy współczynnik pojemności, który określa względną zmianę pojemności, zależną od temperatury, ale chyba na tym poziomie, tego nie musisz wiedzieć i raczej nie będzie potrzebne :-)


Dioda prostownicza to dwukońcówkowy element półprzewodnikowy. Zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodnika, jeden typu n, drugi typu p. Końcówka dołączona do obszaru n nazywa się katodą, a do obszaru p anodą.

3. Wyjaśnij poniższe zjawiska zachodzące w diodzie.
Stan przewodzenia diody - stan przewodzenia diody oznacza, że dioda spolaryzowana jest w kierunku przewodzenia, to znaczy na anodzie jest (+) a na katodzie (-). Diody zaczynają przewowdzić po przekroczeniu pewnych wartości napięcia. Dla diod krzemowych wynosi ona 0,7 V, a dla germanowych ok. 0,3 V.

Stan zaporowy diody - stan zaporowy diody jest wtedy, gdy dioda jest spolaryzowana zaporowo, czyli do katody podłączony jest (+), a do anody (-). Dioda spolaryzowana zaporowo charakteryzuje się niską zdolnością przewodzenia prądu.

4. a)