Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T16:19:56+01:00
Wiara jest to przekonanie o czymś. Z punktu widzenia naukowców jest to przyjęcie czegoś bez żadnych lub wątpliwych dowodów na istnienie tego. Wiara kotolicka zakłada głownie wiarę w Jednego Boga w Trzech osobach, czyli w istnienie tak zwanej Trójcy Świętej. Składa się ona z Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Jest to jedna z najtrudniejszych prawd wiary katolickiej, bo nie chrzścijańskiej: np. inne wyznania chrześcijańskie nie zakładają istnienia Trójcy Świętej, tak samo jak nie pochwalają kultu Maryi Panny. Tak więc jedna z najtrudniejszych prawd mówi, że Bój jest jeden, ale w Trzech Osobach. Z reguły ludzie nie rozumieją tego i tak też jet przyjęte, bo Boga nie można ogarnąć ani objąć umysłem ani żadną myślą.
Równie ważne dla naszej wiary jest to, że Jezus Chrystus cierpiał za nas i również za nas oddał Swe życie na Krzyżu, abyśmy mieli kiedyś życie wieczne, co jest największą łaską i najważniejszym powołaniem. Niektóre odłamy chrześcijaństwa i katolicyzmu zakładają, że do Nieba odnajdzie drogę tylko 144 000 (jak to nazywają) "wybranych". Wiemy jedynie, że na końcu czasów Jezus Chrystus zstąpi ponownie na ziemię, aby nas sądzić, czyli nastąpi tak zwany Sąd Ostateczny.
Jezus zostawiając nas na ziemi, dał nam największy dar w historii ludzkości : Ofiarował nam Swoje Ciało i Krew, jako jedyna i pewną drogę do zbawienia. dzięki tej wierze nasze życie jest pełne radości i nadziei.
Mamy też pewność, że po śmierci trafimy do królestwa Bożego.
Jednym słowem, wiara to rzecz, która czasem utrzymuje nas przy życiu.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T17:17:50+01:00
Powiedz na jaki temat, a postaram sie ;-)