Napisz charakterystykę senatora Nowosilcowa na podstawie VI i VIII sceny(bez fragmentu scena spiewana) z 3 częsci 'Dziadów' A. Mickiewicza. W swojej pracy wykorzystaj informacje biograficzne.
Praca ma mieć min 250 słów (2 strony A4) i mieć 3 akapity.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T17:41:02+01:00
Nowosilcow był okrutny i brutalny, pozbawionym wartości moralnych. Był oskarżycielem, sędzią i katem w jednej osobie. Jego ofiary nie miały szans się bronić przed nim, bo często nawet nie wiedziały, o co są oskarżane. Krwawo rozprawiał się z przejawami sprzeciwu jego woli.
1 4 1