Wyobraź sobie ze jesteś prezesem fundacji "Lepsza przyszłość " i odpowiedz na list ucznia używając następujących wyrazów w dowolnej kolejności: odpowiedź ,wiodący ,posiadać ,załączyć ,prośba.

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z trudną sytuacją finansową ,w jakiej się znalazłem, uprzejmie proszę o przyznanie mi stypendium na pokrycie czesnego w ciągu najbliższych miesięcy .Obecnie jestem uczniem trzeciej klasy gimnazjum i nie chciałbym zmieniać szkoły ,która jest uważana za jedną z najlepszych w naszym mieście .Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

1

Odpowiedzi

2009-05-25T20:23:20+02:00


W odpowiedzi na złożoną prośbę o przyznanie stypendium na podstawie załączonych dokumentów orzekam następująco:
jako wiodącemu uczniowi, przyznaję stypendium naukowe w wysokości 257 zł miesięcznie pod warunkiem utrzymania średniej arytmetycznej powyżej 4,75 posiadania wysokiej frekencji oraz nienagannej opinii wychowawców