Odpowiedzi

2009-11-28T15:50:08+01:00
Jeżeli pole kwadratu wynosi 16 cm kwadratowych to jego bok wynosi 4 cm
Jeżeli koło jest opisane na kwadracie to jego przekątna jest średnicą okregu więc promien koła wynosi 2√2 wiec pole koła wynosi 8π a obwód 4π√2
2009-11-28T15:55:03+01:00
Dane:
P₁=16cm²

szukane:
l=?
P₂=?

l=2πr
P₁=a²
P₂=πr²

a²=16
a=4

t=a√2
t=4√2

r=½t
r=2√2

l=2π2√2
l=4√2*π
π≈3,14
l=4√2*3,14
l=12,564√2

P₂=π(2√2)²
P₂=π*8
P₂=3,14*8
P₂=25,12cm²

odp. obwod tego kola wynosi 12,564√2 cm., a pole 25,12cm²