Odpowiedzi

  • ona
  • Początkujący
2009-11-28T15:53:22+01:00
Gazy i pary substancji organicznych w warunkach przemysłowych wchłaniane są przez układ oddechowy. Należy więc zapewnić pracownikom odpowiednie środki uniemożliwiające oddziaływanie szkodliwych substancji na ich zdrowie. Przede wszystkim należy podejmować działania sprowadzające się do rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, polegające na eliminacji lub ograniczeniu emisji czynników szkodliwych, izolacji stref niebezpiecznych, stosowaniu ochron zbiorowych oraz działań w sferze organizacji pracy. Praktyka przemy słowa wskazuje jednak, iż wymienione rozwiązania są w wielu przypadkach niemożliwe do realizacji bądź niewystarczające. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wtedy stosowanie indywidualnych środków ochrony układu oddechowego w postaci pochłaniaczy par i gazów organicznych (typ A) kompletowanych z odpowiednim rodzajem części twarzowej.
2009-11-28T16:09:41+01:00
Wymiana gazowa między organizmem a otoczeniem zwana inaczej oddychaniem polega na dostarczeniu organizmowi z powietrza tlenu a wydaleniu go w postaci dwutlenku węgla.Możliwa jest także wymiana gazowa przez skórę.