1 metalową kulkę naelektryzowano ładunkiem ujemnym -q, a drugą dodatnim +2q. Po zetknięciu kul i rozsunięciu na poprzednią odległość, siła wzajemnego ich oddziaływania wzrosła, zmalała, czy pozostała bez zmian? Jeżeli się zmieniła, to ile razy?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T16:02:05+01:00
Na początku siłą oddziaływania miedzy ładunkami wynosiła F=K*q₁*q₂/R²
czyli wynosiła F=K*-2q²/R₂ po zetknięciu ładunki w kulkach się wyrównały i wynosi ½q więc siła oddziaływania po zetknięciu i oddaleniu wynosi F₂=K*¼q²/R² a stosunek tych sił (wielokrotność zmiany) F₁/F₂=-2/¼=-8 siła oddziaływania oczywiście zmalała i jest 8 razy mniejsza
2009-11-28T16:04:05+01:00
-q 2q trzeba dodać

1q :2

0,5q 0,5q

3q:1q=3