Zadanie 1
Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi 330 m/s. W jakiej odległości uderzył piorun, jeżeli odgłos dotarł do nas po 3 sekundach od chwili obserwacji błyskawicy?

Zadanie 2
Kolumna samochodów o łącznej długości 140 m przejechała przez most o długości 160m w czasie 20s. Oblicz wartość prędkości kolumny. Wyraź tę wartość w km/h


PILNE.. PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA..!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-28T15:56:31+01:00
1. 330 metrow na 1 sekunde
czyli: 3x330 metrow na 3 sekundy
3x330 = 990metrow.
ODP: Piroun uderzył w odległosci 990 metrów (prawie kilometr)

2.pokonana droga to 140+160 metrow. Czyli razem 300.
300m/20sec= 15 m/s
ODP: 15 m/s
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:59:06+01:00
Zad 1
v=330m/s
t=3s

v=s/t
s=vt
s=330*3
s=990m
s=[m/s*s=m]

Zad 2
s=160+140=300
t=20s
v=300/20
v=15m/s
15m/s=54km/h