1.Jakie liczby należy wpisać w pola tabelki?

Odległość na mapie w skali | Odległość w terenie
1:20 000 |
----------------------------------- |----------------------------------------
1,5cm | ... m
...cm | 100m

Tabelke weźcie skopiujcie i w poprawne miejsca wpiuszcie poprawne wyniki.


2.Odległość rzeczywista między Giżyckiem i Rynem wynosi 21 km a na mapie 7 cm. Podaj skalę mapy.

3.Jakie liczy trzeba wpisać w puste pola ?


masa | tony | kilogramy | gramy
------------------------------------------------------------------------------
samochód | | |
pudełko | | |

Tabelke weźcie skopiujcie i w poprawne miejsca wpiszcie poprawne wyniki.


Prawda/Fałsz i wytłumaczenie

1.Trasa długości 1,4 km jest 10 raz dłuższa od trasy 140 m
2.Jeśli 1 cm na mapie odpowiada 6 km w terenie to skala mapy wynosi 1: 60 00

2

Odpowiedzi

2009-11-28T16:05:06+01:00
3 Prawda
2. 47000:36
1 122348:123678
Myślę ,że bęędzie dobrze
3 3 3
2009-11-28T16:31:55+01:00
1)12348/123678
2)47000/36
3)Prawda
3 2 3