Odpowiedzi

2009-11-28T16:07:26+01:00
Elementy morfotyczne (krwinki czerwone i krwinki białe, płytki krwi )
osocze
Składniki organiczne
Składniki pozabiałkowe

Jedną z funkcji osocza jest - w przypadku uszkodzenia naczynia - zatrzymywanie krwi w łożysku krwionośnym i zahamowanie jej wypływu, tj.
hemostaza.


Rola krwi jest zróżnicowana, wyróżnia się trzy główne funkcje: transportową, obronną i homeostatyczną .

Najważniejszą z nich jest funkcja transportowa. Krew dostarcza do komórek tlen oraz, sole mineralne i witaminy. Zbędne produkty przemiany materii (takie jak dwutlenek węgla, mocznik, kwas moczowy) są transportowane do narządów wydalniczych (nerek, skóry) i do płuc (usuwają dwutlenek węgla).


Poza funkcją transportowa krew bierze udział w obronnych reakcjach organizmu; transportowane przez nią przeciwciała i komórki odpornościowe zwalczają wszelkie zagrożenia z zewnątrz i z wewnątrz.