Odpowiedzi

2009-11-28T16:19:24+01:00
Δ wpisany w koło,czyli koło opisane na Δ,więc r koła opisanego na Δ równobocznym =⅔h Δ,,,,⅔a√3:2=?,,,,,pole koła=πr²=36πcm²→r²=36→r=6,,,,r=⅔hΔ→⅔a√3:2=6→2a√3:6=6→2a√3=36→a√3=18→a=18√3:3→a=6√3cm,,,= bok Δ,,,pole Δ=a²√3:4=(6√3)²√3:4=108√3:4=27√3cm²
2009-11-28T16:27:14+01:00
P=36pi
r=6
r=2/3h
6=2/3h
h=4cm
p=a²√3/4
p=16√3/4
p=4√3