1.Rolą enzymów trawiennych jest rozkład złożonych składników pokarmowych na składniki proste. Uzupełnij tabelkę
Narząd enzym rola w trawieniu

Slinianki
żołądek
trzustka
trzustka
trzustka
trzustka
trzustka

2.wyrządzone szkody w organizmie człowieka przez:
a) owsik
b) tasiemiec
c)glista ludzka

3.Pasorzyty wytworzyly wiele cech przystosowujących je do życia w organizmie człowieka.
Podkreśl stwierdzenia prawdziwe.
a)Ciało pasożytów wewnętrznych pokrywa substancja chroniąca je przed strawieniem.
b)Kształt ciała pasożytów jest dostosowany do miejsc jego bytowania.
c)Cykl rozwojowy wszystkich pasożytów wymaga dwóch żywicieli.
d)Strategia rozmnażania się pasożytów polega na wydawaniu nielicznego, dobrze przystosowanego potomstwa.
e)W procesie metabolizmu pasożyty wytwarzają toksyny, szkodzące żywicielowi.
f)U pasożytów wewnętrznych brak oczu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T16:49:18+01:00
Zad1

NARZĄD ----- ------------ ENZYM --------------- ROLA W TRAWIENIU

Ślinianki ---------------- Amylaza ślinowa --------Trawiona jest skrobia

Żołądek ------------------ pepsyna ---------------- wstępne trawienie białek

Trzustka ------------- trypsyna -----------------------trawi białka
---------------------amylaza trzustkowa----------------trawi cukry
---------------------------lipaza------------------------------trawi tłuszcze

49 2 49