Zad 1.
Pod każdym z rysunków graniastosłupa narysowano jedną z jego podstaw.Oblicz pole powierzchni całkowitej każdego z tych graniastosłupów.
1) pierwszy z graniastosłupów ma podstawe 8 cm,6cm,10cm. Jest ona trójkątem. A bok jego ma 9 cm.
2) drugi z graniastosłupów ma podstawe 5cm,7cm,5cm,13cm,a wysokość ma 4 cm. Jest ona trapezem.Jego bok ma 12cm.

Prosze z obliczeniami.

3

Odpowiedzi

2009-11-28T16:42:25+01:00
1)
P=2×(½×10cm×4,7cm)=2×(5cm×4,7cm)=2×23,5cm²=47cm²- pole podstaw
P=(8cm×9cm)+(6cm×9cm)+(10cm×9cm)=72cm²+54cm²+90cm²=216cm²-pole powierzchni bocznej
Pc=47cm²+216cm²=263cm²-pole powierzchni całkowitej

2)
P=2×(½×(13cm+7cm)×4cm=2×(10cm×4cm)=2×40cm²=80cm²
P=2×(5cm×12cm)=2×60cm²=120cm²
P=7cm×12cm=84cm²
P=13cm×12cm=156cm²
Pc=80cm²+120cm²+84cm²+156cm²=440cm²
1 5 1
2009-11-28T17:29:22+01:00
Niestety pierwszego nie umiem
2)
a=7cm
b=13cm
h1=4cm
h=12cm
Pp=a+b: 2xh
Pp=7+13 :2 x4
Pp=20:2x4
Pp=10x4
Pp=40cm kwadratowych
V=40xh
V=40x12
V=480cm sześciennych
2009-11-28T20:05:50+01:00
1)
Pp=½×a×h×2
Pp= ½×8×6×2
Pp=48cm²
Pb₁=8×9=72cm²
Pb₂=6×9=54cm²
Pb₃=10×9=90cm²
Pc=48+90=138cm²
2)
Pp=½×(a+b)×h×2
Pp=½×(7+13)×4×2
Pp=80cm²
Pb₁=5×4=20cm²
Pb₂=5×4=20cm²
Pb₃=7×4=28cm²
Pb₄=13×4=52cm²
Pb=20+20+28+52=120cm²

Mam nadzieję, że dobrze :)