Wyobraź sobie że jesteś pracodawcą , podpisz z pracownikiem umowę o pracę na przemyślanych przez ciebie warunkach przygotuj dla pracownika zakres obowiązków. przygotuj dla pracownika zakres obowiązków .....


prosze o jak najszybsze zrowiazanie :) z gory dziekuje :*

1

Odpowiedzi

2009-11-28T17:01:21+01:00
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobawiązuje się do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca- do zatrudnienia za wynagrodzeniem.


Załóżmy , że pracodawca jest właścicielem sklepu spożywczego

Pracownikiem jest pani X , Która ma już przepracowany rok
Umowa o pracę musi zawierać :
a)termin rozpoczęcia pracy np.03.12.2009
b) miejsce wykonywania pracy np. sklep spożywczy Bydgoszcz
c)wymiar czsu pracy np. 8 godzin w ciągu doby
d)wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,np.1267 zł brutto
e) rodzaj pracy np, sprzedawca

Pracodawca powinien najpóżniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika podpisać umowę.Obowiązki pracownika

-przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie
-przestrzegać regulaminu pracy
-przestrzegać zasad bhp, przepisów [przeciwpożarowych
-dbać o dobro zakłdu
-przestrzegać tajemnicy określonej w odrebnych przepisach
-przestrzegać w zakłdzie pracy zasad wspóżycia społecznego