Odpowiedzi

2009-05-25T20:50:22+02:00
Mr - masa roztworu
Cp - stężenie procentowe
mw - masa wody
ms - masa substancji
mr1 = 20g
Cp1 = 10%
mr2 = 25g
ms1: 20g - 100%, ms1 - 10%, ms1 = 2g
ms1 = ms2
ms2 = 2g
Cp2 = ?

25g - 100%
2g - x
x = 8% - stężenie procentowe otrzymanego roztworu
2009-05-25T20:50:37+02:00
Dane:
mr₁ = 20g
Cp₁ = 10%
mw = 5g
Cp₂ = ?
ms₁ =?

ms₁ = Cp₁ * mr₁/100%
ms₁ = 10% * 20g/100%
ms₁ = 2g

Cp₂ = ms₁/ mr₁ + mw * 100%
Cp₂ = 2g/20g + 5g * 100%
Cp₂ = 2g/25g * 100%
Cp₂ = 8%
2009-05-25T21:02:06+02:00
Dane:
Cp1=10%
mr1=20g
mr2=20g+5g=25g ms=ms2=ms1=?
Cp2=?

1)przekształcamy wzór:Cp1=ms*100%/mr1
więc ms=Cp1*mr1/100%
obliczmy masę substancji:ms=10%*20g/100%=2g

2)Obliczmy Cp drugiego roztworu:

Cp2=ms*100%/mr2

CP2=2g*100%/25g=8%
odp;Cp powstałego roztworu wynosi 8%