Odpowiedzi

2009-11-28T16:27:43+01:00
Europa - część świata leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkul wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
Powierzchnia Europy: to 10,5 mln km kwadratowych (5,96 mln km kwadratwych, bez europejskiej części Rosji). Stanowi to ok. 2% całej powierzchni kuli ziemskiej (ok. 7,5% powierzchni lądów) i Europa jako część świata jest większa tylko od Australii. Europa stanowi 1/5 Eurazji i jako jej największy półwysep jest najbardziej wysunięta na zachód.
Rozciągłość równoleżnikowa: 5600 km (79stopni)
Rozciągłość południkowa: 4200 km (35stopni)
Długość wybrzeży: 38 tys. km
Średnia wysokość terenu: 272 m n.p.m.
Europa jest najbardziej rozczłonkowaną częścią świata, o silnie rozbudowanej linii brzegowej, której długość wynosi ok. 38 000 km (bez linii brzegowej wysp).
Około 25% powierzchni kontynentu stanowią półwyspy, spośród których największymi są:

1. Półwysep Skandynawski (800 000 km kwdtr.)
2. Półwysep Iberyjski (580 000 km kwdrt.)
3. Półwysep Bałkański (500 000 km kwdrt.)
4. Półwysep Apeniński (150 000 km kwdrt.)
5. Półwysep Kolski (120 000 km kwdrt.)
6. Półwysep Krymski (25 000 km kwdrt.)
7. Półwysep Jutlandzki (24 000 km kwdrt.)
8. Półwysep Bretoński (24 000 km kwdrt.)
Wyspy stanowią blisko 7,5% powierzchni Europy, a największe z nich to:
1. Wielka Brytania (218 476 km)
2. Islandia (103 000 km)
3. Irlandia (84 406 km)
4. Wyspa Północna Nowej Ziemi (48 904 km kwdrt)
5. Spitsbergen (37 673 km kwdrt)
6. Wyspa Południowa Nowej Ziemi (33 275 km kwdrt)
7. Sycylia (25 400 km kwdrt)
8. Sardynia (24 090 km kwdrt)
9. Ziemia Franciszka Józefa (cały archipelag - 16 134 km kwdrt.)
10. Ziemia Północno-Wschodnia (14 443 km kwdrt)
11. Korsyka (8 680 km kwdrt)
12. Kreta (8 366 km kwdrt)
Europę z racji jej półwyspowego charakteru otacza wiele mórz i zatok, stanowiących części Oceanu Atlantyckiego, a także wyodrębnianego w ostatnich latach jako odrębny ocean - Oceanu Arktycznego.
Powierzchnia Europy jest w przeważającej części nizinna, zaś średnia wysokość terenu wynosi ok. 340 m n.p.m. Najwyższym szczytem Europy jest alpejska góra Mont Blanc 4808 m n.p.m.
Około 74% powierzchni Europy położone jest na wysokości mniejszej niż 300 m, blisko 1/5 obszaru ma wysokość 300-1000 m n.p.m., zaś jedynie 6% obszaru kontynentu leży na wysokości wyższej niż 1000 m.
Klimat w Europie jest znacznie łagodniejszy, niż klimaty innych obszarów położonych na tej samej szerokości geograficznej. Różnica ta zauważalna jest zwłaszcza zimą, w zachodniej i północnej części kontynentu. Główną przyczyną tego zjawiska jest ciepły prąd morski - Golfstrom (Prąd Zatokowy), opływający Europę od zachodu. Dzięki niemu na norweskich Lofotach istnieje największa na świecie anomalia termiczna, której wartość dochodzi do +25°C.
Drugą przyczyną łagodnego klimatu jest przewaga wiatrów zachodnich, co w połączeniu z niemal równoleżnikowym układem najważniejszych łańcuchów górskich, powoduje, iż ciepłe masy powietrza znad Oceanu Atlantyckiego docierają głęboko na wschód kontynentu.
Ok. 82% powierzchni Europy należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego (wraz z wyodrębnianym niekiedy jako osobny ocean Morzem Arktycznym, do którego spływa 16% wód). Wody z pozostałej części kontynentu spływają do zbiorników wewnątrzkontynentalnych, spośród których największym jest Morze Kaspijskie.
W Europie znajdują się liczne rzeki, jednak z powodu silnie rozwiniętej linii brzegowej kontynentu i związanej z tym niewielkiej odległości do morza europejskie rzeki nie należą do najdłuższych na świecie. Najdłuższa rzeka Europy - Wołga zajmuje dopiero 15. miejsce pod względem długości wśród rzek świata. Rocznie rzeki Europy odprowadzają do oceanów 2500 km kwadratowych wody.
Najdłuższe rzeki Europy;
1. Wołga (3531 km)
2. Dunaj (2888 km)
3. Ural (2428 km)
4. Dniepr (2285 km)
5. Don (1870 km)
6. Peczora (1809 km)
7. Kama (1805 km)
8. Oka (1500 km)
9. Bieła (1430 km)
10. Dniestr (1352 km)
11. Ren (1320 km)
12. Wiatka (1314 km)
13. Desna (1130 km)
14. Łaba (1091 km)
15. Doniec (1053 km)
16. Wisła (1047 km)
17. Dźwina (1020 km)
18. Loara (1020 km)
19. Chopior (1010 km)
20. Tag (1007 km)
21. Duero (938 km)
22. Niemen (937 km)
23. Moza (925 km)
24. Ebro (910 km)
25. Odra (854 km)
Około 1% powierzchni Europy stanowią obszary na których zalega pokrywa lodowa. Jest ona pozostałością po dawnych zlodowaceniach, kiedy to lodowce zajmowały znaczną część kontynentu, i obecnie wraz z ocieplaniem klimatu jej zasięg się zmniejsza.
Europa jest tą częścią świata, w której pierwotne typy roślinności w największym stopniu zostały przekształcone w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Zjawisko to jest najbardziej widoczne w Europie Zachodniej i Środkowej, w znacznie mniejszym stopniu wystąpiło na północy i północnym wschodzie kontynentu. Na terenie Irlandii i Anglia roślinność o charakterze naturalnym pokrywa poniżej 10% powierzchni, podczas gdy w północnej Skandynawii i północnej Rosji - nawet ponad 90% terenu zachowało dawny charakter. Formacje roślinne Europy mają układ równoleżnikowy i są znacznie zróżnicowane. Na ich układ ma znaczący wpływ klimatu oceanicznego w zachodniej części kontynntu.
Europa jest trzecią najludniejszą częścią świata z 734 milionami mieszkańców (2008), po Azji i Afryce. Udział Europejczyków w światowej populacji systematycznie się zmniejsza - w 2006 r. zaledwie 10,8%, podczas gdy od epoki odkryć geograficznych do lat 60. dwudziestego w. udział

6 3 6
2009-11-28T16:28:50+01:00
W Europie wyspy i półwyspy zajmują aż 32% powierzchni. Linia brzegowa tego kontynentu jest bardzo długa, a jej przebieg wyjątkowo skomplikowany.
2 5 2
2009-11-28T16:57:54+01:00
W Europie aż 32% zajmują półwyspy i wyspy. W ląd wcinają się też liczne zatoki i morza.Z tego powodu linia brzegowa jest bardzo długa.
2 4 2