Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T17:28:48+01:00
Wiemy ze trójkąt równoboczny ma kąty po 60 stopni. Wynika z tego ze 3 wycinki koła tworzą razem sume katów 180 st. (kolo ma łacznie 360 stopni czyli jest to polowa całego koła)

Pola trójkąta= (a²√3)/4 --> (12²√3)/4 --->(144√3)/4
Przyjmujemy że √3 to w przybliżeniu 1,73
pole to (144*1,73)/4 ---> S= 62,28cm²

pole niezakreskowane to połowa pola koła czyli:
½πr² --> ½*3,14*r²
r=6

Po podstawieniu danych wychodzi że pole wynosi 56,52 cm²
Pole wyc. wynosi: 62,28-56,52= 5,76 cm²

Pole zacieniowanej figury wynosi 5,76 cm²