Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T16:32:48+01:00
To się chyba nazywa Ruch Focolari:

Przesłanie Ruchu Focolari jest bardzo proste(...) Od 2000 lat Jezus domaga się od wszystkich swoich naśladowców, by postawili Boga na pierwszym miejscu: Jego uczniem może być tylko ten, kto dla Niego gotów jest pozostawić wszystko; każdy z nas, jeśli chce być chrześcijaninem, powinien to zrobić. Poza tym Jezus oczekuje od wszystkich swoich uczniów miłości wzajemnej: to nie wielkie dzieła, nie wiedza, nie cuda wyróżniają nas, chrześcijan. Jedynie dzięki miłości wzajemnej świat uwierzy.”
Chiara Lubich

Założycielką i prezydentem Ruchu Focolari jest Chiara Lubich, która urodziła się w Trydencie we Włoszech w roku 1920. W czasie II wojny światowej, mając 23 lata, z kilkoma przyjaciółkami zapoczątkowała doświadczenie życia Ewangelią, z którego narodziła się duchowość jedności. Duchowość ta ożywia dziś rozprzestrzeniający się nieustannie Ruch, znany w ponad 180 krajach, a liczący ponad 7 mln osób. Ruch Focolari jest otwarty dla wszystkich: dla kobiet i mężczyzn, bez względu na wiek (od najmłodszych dzieci począwszy), status społeczny czy wyznanie. Są to więc ludzie o różnych zawodach, należący w ogromnej większości do kościoła katolickiego, ale również do wielu innych kościołów chrześcijańskich, a także wyznający inne religie, czy też osoby o poglądach niereligijnych - wszyscy angażujący się w budowanie świata bardziej zjednoczonego

Zasadniczym i radykalnym zadaniem Ruchu jest rozwijanie w świecie powszechnego braterstwa, które prowadzi do budowania jedności między poszczególnymi osobami, między warstwami społecznymi i między narodami. Ojciec Święty Jan Paweł II widzi członków Ruchu jako apostołów dialogu.

Różne są formy przynależności do Ruchu: od życia konsekrowanego i angażowania się w małych wspólnotach, po współpracę w najrozmaitszych inicjatywach.

Obszerne informacje ale zawarte w nich chyba wszystko co trzeba :)
2009-11-28T16:34:03+01:00
Najwcześniej, bo już w latach 60. do Polski (poprzez NRD!) dotarli przedstawiciele Ruchu Focolari, nazywanego też Dziełem Maryi. W lecie 1969 r. w Zakopanem zostało zorganizowane pierwsze spotkanie rekolekcyjne nazywane „Mariapoli", w którym wzięło udział ok. 50 osób, głównie z archidiecezji krakowskiej. Ruchem bardzo interesował się i podobno do niego należał przyjaciel kard. Karola Wojtyły młody inżynier Jerzy Ciesielski, sługa Boży, który zginął tragicznie wraz z dwójką dzieci w Egipcie w 1970 r. O charyzmacie Focolari powiedział, że "jest to tak autentyczna miłość, że gdy się z tym spotka nie można przejść obojętnie ".
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T16:36:32+01:00
Członkowie wspólnoty, uczestniczą też członkowie Kościołów chrześcijańskich i reprezentanci innych religii.– to przedstawiciele wszystkich stanów Kościoła: fokolaryni konsekrowani, którzy pracują we własnych zawodach ,użyźniają świat i Słowo Boże.W którym podkreśla się ekumenizm i otwartość na dialog międzyreligijny, wnoszą spontaniczność, entuzjazm, wrażliwość na piękno, na Boga i na człowieka.