Pomóżcie! Nie mogę rozwiązać trzech przykładów z ćw. z chemii, a w książce i w zeszycie nic na ten temat nie mam... :(
Wpisz reakcję, typ reakcji, substraty i produkty.

a)otrzymywanie tlenu i wodoru z wody
................................................
typ reakcji: ......................
substraty: ..............................
produkty: .............................
b)ogrzewanie tlenku rtęci (II)
................................................
typ reakcji: .............................
substraty: .....................................
produkty: ......................................
c)reakcja żelaza z siarką
.................................................
typ reakcji: .............................
substraty: ....................................
produkty: ...................................
Pomóżcie! Proszę! Proszę o prawidłowe odpowiedzi i jeśli mogłby być to szybkie!

1

Odpowiedzi

2009-11-28T16:54:33+01:00
A)Tlenek wodoru---->wodór+tlen
typ: reakcja analizy
s:tlenek wodoru
p:wodór+tlen

b)Tlenek rtęci---->tlen+rtęć
typ:r.analizy
s:tlenek rtęci
p:tlen+rtęć

c)żelazo+siarka----->siarczek żelaza
typ:r.syntezy
s:żelazo+siarka
p:siarczek żelaza